Modlitwy do Anioła Stróża

Modlitwy do Anioła Stróża

Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził,
otrzymałeś  go od Boga w tym celu. – o. Pio

I.    Modlitwy do Swojego Anioła Stróża
II.   Modlitwy do Anioła Stróża innej osoby
III.  Akty strzeliste


I. Modlitwy do Swojego Anioła Stróża

 1. Modlitwa „Aniele Boży”
  Aniele Boży, stróżu mój,
  Ty zawsze przy mnie stój.
  Rano, wieczór, we dnie, w nocy
  Bądź mi zawsze ku pomocy,
  Strzeż duszy, ciała mego
  zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
  Amen.
  —————————————————————-
 2. Modlitwa do Anioła Stróża
  Aniele Stróżu,
  który stoisz na straży mojej duszy,
  chroń mnie w każdej godzinie życia
  od wszelkiego złego,
  a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,
  abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,
  z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.
  Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go
  wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą.
  Amen.
  —————————————————————-
 3. Modlitwa do Anioła Stróża
  Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
  Święty Aniele Stróżu,
  który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
  abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
  bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
  pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
  Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
  których spełnienie będzie się podobało Bogu
  i przyniesie pożytek ludziom.
  Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
  i Twoich starań o moje dobro,
  wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
  Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
  gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
  Czuwaj nade mną,
  aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
  Amen.
  (Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)
  —————————————————————-
 4. Modlitwa do Anioła Stróża
  Miły Bogu Aniele,
  który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
  od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
  Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
  Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,
  abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
  i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
  lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał,
  gdy upadnę – podźwignął,
  nieumiejętnego – nauczał,
  strapionego – pocieszał,
  w niebezpieczeństwie zostającego – ratował,
  aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
  Amen.
  (św. Alfons Liguori)
  —————————————————————-
 5. Modlitwa wstawiennicza do Anioła Stróża
  Aniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie Tobie, oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną. Amen.
  Święty Aniele Stróżu, uwielbiaj nieprzerwanie Trójcę Przenajświętszą w mojej duszy.
  Bądź stróżem mojego życia łaski! Bądź również opiekunem mojego życia. Amen.
  Aniele Boży! Wyproś nam Twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić. Amen
  (Diakonia Modlitwy „Michael”)
  —————————————————————-
 6. Modlitwa przed zawarciem związku małżeńskiego
  Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię.
  Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
  Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Ci
  moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z ……. (podać imię).
  Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór
  jest zgodny z wolą dobrego Boga.
  Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
  umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło
  zrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie,
  i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się.
  Amen.
  —————————————————————-
 7. Modlitwa przed podjęciem ważnej decyzji
  Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,
  Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia
  ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).
  Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,
  który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.
  Amen.
  —————————————————————-
 8. Modlitwa przed wyborem drogi życia
  (dla dziewcząt i chłopców)
  Aniele mój, Stróżu kochany.
  Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za Twoją obecność w moim życiu,
  dziękuję za opiekę, jaką mnie otaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymuje
  za Twoim pośrednictwem.
  Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia.
  Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę,
  abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu,
  który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat.
  Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Boga
  i wprowadź mnie na drogę mego powołania.
  Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia.
  Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły czy uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył.
  Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie,
  a Bogu hołd uwielbienia.
  Amen.

 

II. Modlitwy do Anioła Stróża innej osoby

 1. Modlitwa rodziców do Anioła swego dziecka, przed dokonaniem wyboru
  Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
  pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
  niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
  Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
  swojej dalszej drogi życiowej.
  Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
  zgodną z planami Bożymi.
  Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
  Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
  jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
  Prosimy Cię o to całym sercem,
  przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
  który żyje i króluje na wieki wieków.
  Amen.
 2. Do Anioła Stróża męża
  Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuję za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.
  Amen.
 3. Do Anioła Stróża żony
  Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko co lubi i co ją drażni i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszystkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
  Amen.
 4. Do Anioła Stróża naszego przełożonego
  Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu (podać imię lub nazwisko przełożonego)
  i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Proszę Cię skłoń serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.
  Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.
  A nade wszystko mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc, abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.
  Pomóż nam usuwać wszystkie konflikty i nieporozumienia między nami,
  aby współpraca nasza przebiegała owocnie w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.
  Amen.
 5. Własnymi słowami, w każdej potrzebie, też zanośmy prośby
  do Aniola Stróża innych ludzi.np.
 • W chorobie czy przed operacja do Anioła Stróża lekarzy – o dobre rozeznanie choroby i wybór najlepszego leczenia,
  Do Anioła Stróża pielęgniarek, o „dobre ręce” które będą nas dotykać w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miłością bliźniego.
  Do Anioła Stróżka naszych członków rodziny, by pomógł im znosić ze zrozumieniem i współczuciem nasz trudny stan.
 • Przed załatwianiem spraw urzędowych – o życzliwość urzędników i pomyślne załatwienie sprawy.
  Przed egzaminem – by nie tylko wspomógł w zdaniu egzaminu, ale by wyjednał przychylność egzaminatora.
 • W nieporozumieniach międzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomógł wyjaśnić trudne okoliczności, by nakłonił serce tej osoby (tych osób) do ugody, by osunął przeszkody porozumienia i pomógł doprowadzić do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)
 • Przed podróżą – by strzegł i wspierał osobę kierująca tym środkiem lokomocji
  (np. Do Anioła Stróża kierowcy – by interweniował w porę,by np. kierowca pojazdu nie zasnął nad kierownica, by w porę zauważył niebezpieczeństwo.
  Do Anioła Stróża pilotów samolotu
  Do Anioła Stróża pracowników kolei i maszynisty) i tych Aniołów ludzi z którymi związań będzie nasza podroż.Nie zapomnijmy swojemu i Aniołom innych ludzi dziękować.
  np: „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojej żony, że jest tak wspaniałą kobietą”…
  „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojego męża, że jest mi on oparciem”.
  „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu chirurga , ze strzegłeś jego rak podczas mojej operacji.
  „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu kierowcy, ze szczęśliwie dowiózł nas do celu podroży
  itd.
  Dużo dziękujmy, pamiętając o tym że im kto więcej dziękuje, tym więcej otrzymuje 

 

III. Akty strzeliste

 • Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.
 • Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.
 • Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
 • Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.
 • Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.
 • Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.
 • Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.
 • Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.
 • Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.
 • Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.
 • Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.
 • Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.
 • Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.
 • O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

 

 

Reklamy

Single Post Navigation

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: