Archive for the category “Bez kategorii”

Ks. Piotr Glas – konferencje

Sekret z La Salette – zapowiedź wielkiego ucisku i zwycięstwa Maryi
Jasna Góra, 20 marca 2016 r.

Wielka Pokuta 15 października 2016 – Konferencja

Reklamy

Oddanie życia Jezusowi

ODDANIE SWOJEGO ŻYCIA JEZUSOWI
słowem i na piśmie

Przepiszmy na kartkę modlitwę oddania się Jezusowi i wyrzeknijmy się zła.
Codziennie odmawiajmy tę modlitwę na głos a Jezus Miłosierny przemieni i uzdrowi nas, nasze małżeństwa, nasze rodziny.

Panie Jezu Chryste, pełen Miłości i Miłosierdzia dla nas.
Uwielbiam Cię i błogosławię, wierzę i ufam.
Z miłości do Ciebie wyrzekam się szatana i wszelkiego zła.
A ogłaszam Cię wobec Aniołów i ludzi Panem i Królem mojego serca oraz całego życia od poczęcia aż do śmierci.
Panie mój pokornie Cię proszę uwolnij mnie od zła, uzdrawiaj moje serce, umysł, ciało, moją rodzinę.
Wskrześ moje duchowe i doczesne życie, uświęcaj i odnawiaj mnie abym stał się świętym, Twoim wiernym uczniem.
Daj mi przez serce Maryi, abym w obecności Ducha Świętego głosił słowem i życiem Twoją Miłość i Miłosierdzie. Amen


W Bogu mam wszystko mam pracę, mam pieniądze On ma rozwiązanie w tej sytuacji, w której ja jestem. Przyjmuję to rozwiązanie, które ma Bóg, tę drogę którą On Bóg przygotował dla mnie a jest ona najlepsza, jest tam praca i jest tam godziwe wynagrodzenie, które zapewni mi wszystko na tej ziemi co jest mi potrzebne do życia, do utrzymania mojej rodziny, zapłacenia podatków, rachunków.

Boże przyjmuję tę drogę zgodnie z Twoją a nie moją wolą. Amen

Wyznanie wiary – Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,  który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

 

Modlitwy do Anioła Stróża

Modlitwy do Anioła Stróża

Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził,
otrzymałeś  go od Boga w tym celu. – o. Pio

I.    Modlitwy do Swojego Anioła Stróża
II.   Modlitwy do Anioła Stróża innej osoby
III.  Akty strzeliste


I. Modlitwy do Swojego Anioła Stróża

 1. Modlitwa „Aniele Boży”
  Aniele Boży, stróżu mój,
  Ty zawsze przy mnie stój.
  Rano, wieczór, we dnie, w nocy
  Bądź mi zawsze ku pomocy,
  Strzeż duszy, ciała mego
  zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
  Amen.
  —————————————————————-
 2. Modlitwa do Anioła Stróża
  Aniele Stróżu,
  który stoisz na straży mojej duszy,
  chroń mnie w każdej godzinie życia
  od wszelkiego złego,
  a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,
  abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,
  z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.
  Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go
  wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą.
  Amen.
  —————————————————————-
 3. Modlitwa do Anioła Stróża
  Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
  Święty Aniele Stróżu,
  który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
  abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
  bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
  pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
  Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
  których spełnienie będzie się podobało Bogu
  i przyniesie pożytek ludziom.
  Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
  i Twoich starań o moje dobro,
  wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
  Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
  gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
  Czuwaj nade mną,
  aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
  Amen.
  (Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)
  —————————————————————-
 4. Modlitwa do Anioła Stróża
  Miły Bogu Aniele,
  który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
  od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
  Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
  Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,
  abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
  i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
  lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał,
  gdy upadnę – podźwignął,
  nieumiejętnego – nauczał,
  strapionego – pocieszał,
  w niebezpieczeństwie zostającego – ratował,
  aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
  Amen.
  (św. Alfons Liguori)
  —————————————————————-
 5. Modlitwa wstawiennicza do Anioła Stróża
  Aniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie Tobie, oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną. Amen.
  Święty Aniele Stróżu, uwielbiaj nieprzerwanie Trójcę Przenajświętszą w mojej duszy.
  Bądź stróżem mojego życia łaski! Bądź również opiekunem mojego życia. Amen.
  Aniele Boży! Wyproś nam Twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić. Amen
  (Diakonia Modlitwy „Michael”)
  —————————————————————-
 6. Modlitwa przed zawarciem związku małżeńskiego
  Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię.
  Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
  Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Ci
  moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z ……. (podać imię).
  Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór
  jest zgodny z wolą dobrego Boga.
  Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
  umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło
  zrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie,
  i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się.
  Amen.
  —————————————————————-
 7. Modlitwa przed podjęciem ważnej decyzji
  Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,
  Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia
  ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).
  Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,
  który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.
  Amen.
  —————————————————————-
 8. Modlitwa przed wyborem drogi życia
  (dla dziewcząt i chłopców)
  Aniele mój, Stróżu kochany.
  Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za Twoją obecność w moim życiu,
  dziękuję za opiekę, jaką mnie otaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymuje
  za Twoim pośrednictwem.
  Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia.
  Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę,
  abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu,
  który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat.
  Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Boga
  i wprowadź mnie na drogę mego powołania.
  Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia.
  Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły czy uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył.
  Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie,
  a Bogu hołd uwielbienia.
  Amen.

 

II. Modlitwy do Anioła Stróża innej osoby

 1. Modlitwa rodziców do Anioła swego dziecka, przed dokonaniem wyboru
  Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
  pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
  niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
  Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
  swojej dalszej drogi życiowej.
  Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
  zgodną z planami Bożymi.
  Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
  Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
  jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
  Prosimy Cię o to całym sercem,
  przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
  który żyje i króluje na wieki wieków.
  Amen.
 2. Do Anioła Stróża męża
  Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuję za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.
  Amen.
 3. Do Anioła Stróża żony
  Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko co lubi i co ją drażni i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszystkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
  Amen.
 4. Do Anioła Stróża naszego przełożonego
  Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu (podać imię lub nazwisko przełożonego)
  i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Proszę Cię skłoń serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.
  Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.
  A nade wszystko mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc, abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.
  Pomóż nam usuwać wszystkie konflikty i nieporozumienia między nami,
  aby współpraca nasza przebiegała owocnie w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.
  Amen.
 5. Własnymi słowami, w każdej potrzebie, też zanośmy prośby
  do Aniola Stróża innych ludzi.np.
 • W chorobie czy przed operacja do Anioła Stróża lekarzy – o dobre rozeznanie choroby i wybór najlepszego leczenia,
  Do Anioła Stróża pielęgniarek, o „dobre ręce” które będą nas dotykać w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miłością bliźniego.
  Do Anioła Stróżka naszych członków rodziny, by pomógł im znosić ze zrozumieniem i współczuciem nasz trudny stan.
 • Przed załatwianiem spraw urzędowych – o życzliwość urzędników i pomyślne załatwienie sprawy.
  Przed egzaminem – by nie tylko wspomógł w zdaniu egzaminu, ale by wyjednał przychylność egzaminatora.
 • W nieporozumieniach międzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomógł wyjaśnić trudne okoliczności, by nakłonił serce tej osoby (tych osób) do ugody, by osunął przeszkody porozumienia i pomógł doprowadzić do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)
 • Przed podróżą – by strzegł i wspierał osobę kierująca tym środkiem lokomocji
  (np. Do Anioła Stróża kierowcy – by interweniował w porę,by np. kierowca pojazdu nie zasnął nad kierownica, by w porę zauważył niebezpieczeństwo.
  Do Anioła Stróża pilotów samolotu
  Do Anioła Stróża pracowników kolei i maszynisty) i tych Aniołów ludzi z którymi związań będzie nasza podroż.Nie zapomnijmy swojemu i Aniołom innych ludzi dziękować.
  np: „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojej żony, że jest tak wspaniałą kobietą”…
  „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojego męża, że jest mi on oparciem”.
  „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu chirurga , ze strzegłeś jego rak podczas mojej operacji.
  „Dziękuje Ci, Aniele Stróżu kierowcy, ze szczęśliwie dowiózł nas do celu podroży
  itd.
  Dużo dziękujmy, pamiętając o tym że im kto więcej dziękuje, tym więcej otrzymuje 

 

III. Akty strzeliste

 • Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.
 • Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.
 • Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
 • Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.
 • Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.
 • Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.
 • Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.
 • Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.
 • Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.
 • Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.
 • Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.
 • Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.
 • Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.
 • O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

 

 

Zanurzenie we Krwi Chrystusa

Modlitwa o ochronę przed złem przez drogocenną Krew Jezusa Chrystusa

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana, Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.

Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, i wszelaką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę, niech okryje nas od stóp do głów.

 Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.

 Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu pokus, ataków i utrapień ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.

 Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem św. i obdarz darami: mądrości, poznania  wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre.

Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu!
Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!


Potężna modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmę wszystko, co mi dzisiaj ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jego zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.

Amen.

Maryja – z Nią nigdy nie przegrasz życia

FORUM CHARYZMATYCZNE

Maryja – z Nią nigdy nie przegrasz życia

Forum odbyło się dnia 12-16 września 2015 r.
w parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard
prowadzone przez ks. Dominika Chmielewskiego SDB

Zgodnie z sugestią ks. Dominika bardzo proszę pobierać wszystkie te konferencje, przegrywać na płyty i rozdawać znajomym, przekazywać linki i dzielić się ze wszystkimi  przybliżając ich do Maryi i Jezusa.
Na samym dole pliki do pobrania (format PDF), o których była mowa w konferencjach.

Jezus powiedział „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.” (Mt 10, 8)

 

KONFERENCJE i NABOŻEŃSTWA:
1. „Piękno Maryi” – 14 września 2015 r.

 

2. „Tajemnica Niepokalanego Poczęcia największą tajemnicą czasów ostatecznych” – 14 września 2015 r.

 
3. Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie – 15 września 2015 r.

 

4. „Zamieszkanie w Maryi” – 15 września 2015 r.

 

5. „Jak kształtować relacje z Maryją w Trójcy Świętej” – 16 września 2015 r.

6. Różaniec z procesją światła – 16 września 2015 r.

 

Pliki do pobrania (format PDF):
1. ABC oddania siebie Maryi –   otwórz
2. Oto Matka twoja – 33 dniowe Rekolekcje Maryjne –   otwórz
3. Modlitwy uwolnienia – praktyka –   otwórz
4. Modlitwy uwolnienia w przypadku duchowego ataku na małżeństwo –  otwórz
5. Książka „Mistyczne Miasto Boże” Św. Maria z Agredy –   otwórz

 

 

W trudnościach z pracą

W TRUDNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ ALBO INNYCH PROBLEMACH EKONOMICZNYCH

W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, za najmocniejszym wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, rozkazuję i nakazuję wszystkim zastępom złych duchów nędzy, wszystkim duchom nieczystym upadku i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, wszystkim duchom nienawiści i zemsty żeby natychmiast odeszły ode mnie, od mojej pracy, od mojej kariery zawodowej, od mojego domu, od moich oszczędności, od moich pieniędzy, od mojego życia, od moich uczuć, od mojego zdrowia – i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w Imię Jezusa Chrystusa.


W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, odbieram wszelką przestrzeń umysłową, duchową, fizyczną, która została oddana szatanowi i jakiejkolwiek innej sile demonicznej i diabelskiej przeze mnie bądź przez moich krewnych, poddaję ją działaniu mocy Krwi Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie jak rzeka uwolnienia, żeby przerwała i zerwała każde związanie ze złem, wszelki rozkaz i bodziec demoniczny i magiczny. Duchu Święty, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy.

Spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie, do wnętrza mojego żołądka, do mojego przewodu pokarmowego, do każdego organu mojego ciała. Aby został uzdrowiony i uwolniony od wszystkiego tego, co nie jest jednością z Tobą. Uwalniaj mnie od wszelkich duchów nieczystych, od wszelkiego przekazywania odwetu, urazu, przemocy, oszustwa, zazdrości. Uwolnij mnie od wszelkiego ducha rozgoryczenia, poczucia żalu wobec innych i żalu do siebie samego.

Jezu Chryste, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i przynieś nam Twój pokój, Twoje życie, ponieważ Ty jesteś Panem Życia i nieskończonego Miłosierdzia. Miłujemy Cię, uwielbiamy Cię, Chcemy żyć Twoim życiem, Twoim pokojem, Twoją radością. Dziękuję Ci Panie Jezu, uwielbienie i chwała Tobie.  Miłości moja, Jezu, Boże, dziękuję, bo Ty zwyciężyłeś.


 

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszystkie następstwa okultyzmu i mediumizmu, wszelkie związki mentalne i telepatyczne, które zawarłem poprzez myśl, słuch i słowo, poprzez otwieranie się na jogę, zen, reiki, czakramy i przez wszystkie inne dyscypliny wschodnie a także każdy rodzaj ezoteryzmu przez nekromancję i spirytyzm, które mnie oddaliły od Boga. Zdejmuję i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa.

Modlitwy do Krwi Chrystusa

Potężna modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.


Nowenna do Krwi Chrystusa

(odmawia się przez 9 dni w połączeniu z inną modlitwą do Krwi Chrystusa)
Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziesięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”. Panie, Ty powiedziałeś: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam». Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby:
  (chwila ciszy)
Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: «Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie». Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.
(Źródło: 1. Nowenna do Krwi Chrystusa, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2010. oraz 2. Módlmy się… do Krwi Chrystusa, Wyd. JUT, Za zezwoleniem władzy kościelnej, Szczebrzeszyn 2013.)

Litania
do Najdroższej Krwi Chrystusa


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                                  – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna
Ojca Przedwiecznego,                                                               – wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     – zmiłuj się nad nami
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duch_Święty

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:

1.  Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą
jesteś Ty, mój Boże.

2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał
prawdy wiary.

3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim
dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy
stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.

4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie,
abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce
Twojego działania.

7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża
Ciebie, Boga po trzykroć Świętego.


Amen.

Modlitwy do św. Michała Archanioła

Modlitwy do św. Michała Archanioła

Archanioł Michał

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Modlitwa do św. Michała Archanioła 

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności.
Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego.
Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości.
Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi.
Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.
Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Na zakończenie powtarzamy trzykrotnie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny  – zmiłuj się nad nami i nad całym światem!


Modlitwa poranna

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Prośba o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.


 

Akt poświęcenia się św. Michałowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.

Post Navigation